top of page

Välkommen på fredag!

DSC07017.jpg

Tidigare Utrikesminister och Ordförande i FN:s Generalförsamling avslöjar hemligheterna bakom de mest framgångsrika ledarna och förklarar hur du kan bli en av dem

Välkommen den 22 mars kl 8-12 till Scandic Continental för en intensiv förmiddag med frukost, nätverkande samt föreläsningar om ledarskap med tidigare ordförande i FN:s generalförsamling samt utrikesminister Jan Eliasson och årets talare 2019 Charbel Gabro. Alla intäkter går oavkortat till Sports Hearts arbete för alla barns rätt till idrott och hälsa.

Dagen Du Absolut Inte Får Missa

22 Mars på Scandic Continental

Frukost

Kl 8.00

Vi bjuder på frukost med matiga smörgåsar, kaffe, te och härlig jazzsång av Malin Sjöberg. Kom när det passar dig på drop in för att nätverka med andra ledare och chefer. Skapa kontakter för livet och dela kunskaper och insikter med varandra.

Inledning

Kl 9.00

Vår konferencier, äventyraren Aron Anderson, inleder morgonen tillsammans med Peter Hägg, generalsekreterare på ICA stiftelsen. 

Charbel Gabro

Kl 9.10

Årets talare 2019 och flerfaldigt prisbelönte Charbel Gabro föreläser om ledarskap som genom mångfald och inkludering kan ta ditt ledarskap till en ny nivå. Charbel ger dig nya infallsvinklar utifrån forskning och egna erfarenheter där du får vara med på en resa som inte lämnar någon oberörd. 

Kaffe

Kl 10.00

Njut av vårt goda kaffe eller te samtidigt som du fortsätter nätverka, reflekterar över Charbels kloka ord och ser Jan Eliasson komma in för att göra sig redo inför sin föreläsning.

Jan Eliasson

Kl 10.30

En av världens mest kända svenskar, Jan Eliasson, är ledaren som genom sin kompetens tagit sig an roller som ordförande i FN:s generalförsamling och utrikesminister. Här delar han med sig av nycklarna till ett lyckat ledarskap, oavsett om du förhandlar om fred ute i världen eller leder ett företagsteam.

Diskussion och avslutning

Kl 11.30-12.00

Vi sammanfattar föreläsningarnas budskap, diskuterar och avslutar denna kreativa förmiddag tillsammans. Tills vi ses igen!

Hör Jan Eliasson och Charbel Gabro berätta om årets ledarskapsevent

Upptäck hemligheterna bakom de mest framgångsrika ledarskapen och skapa arbetsplatsen vi alla drömmer om

Är du trött på konflikter, dåligt arbetsklimat, och att det uppsatta målen inte nås?

Du är inte ensam! Du är långt ifrån ensam!

Många tror att det finns ett bra ledarskap på deras arbetsplats, men en undersökning visar att hela 57% av anställda som lämnade sitt jobb under år  2019 gjorde det på grund av problem med dåligt ledarskap. Som om det inte vore nog så ger ett dåligt stöd från chefen 3,5 gånger sämre resultat när det gäller gruppens arbete.

Tänk efter: Ser situationen på din arbetsplats verkligen så bra ut som den skulle kunna göra?

Låt oss vara ärliga med varandra,  svaret är nej! Det betyder att du missar en stor möjlighet!

I verkligheten är de flesta arbetsplatser lika. Konflikter uppstår med jämna mellanrum. Mål och deadlines missas till höger och vänster. Sanningen är att saker kommer hända oavsett ledarskap. Det viktiga är hur situationen hanteras när den väl inträffar.

Så varför tar du inte vara på den här chansen? 

Ett bra ledarskap motiverar de anställda att utföra ett bra arbete. Det skapar en inkluderande miljö med fint samarbete och hög arbetsmoral. Kunskaperna och erfarenheterna i teamet maximeras. Effektiviteten och produktiviteten ökar, vilket gör att ledarna får ut det mesta av de anställda. Kommunikationen förbättras, samtidigt som misstagen minskas genom att problem identifieras tidigt och löses snabbt innan konsekvenserna blir allvarliga. 

 

Den 22 Mars klockan 8-12 kommer tidigare utrikesminister och ordförande i FN:s generalförsamling Jan Eliasson tillsammans med årets talare Charbel Gabro att avslöja hemligheterna bakom de mest framgångsrika ledarna och förklara hur du kan bli en av dem.

Så, vad väntar du på? Låt oss maximera ditt eller dina anställdas ledarskap tillsammans.
 

Boka platser för dig eller ditt team nedan! 

297759774_3437627243140491_7686220262626623443_n_edited.jpg

Alla intäkter går till Sports Hearts arbete
för
alla barns  rätt  till idrott och hälsa

Idag upplever cirka 26 procent av alla idrottande barn och ungdomar att de blivit utsatta för kränkningar det senaste året.  Circa 4 procent av upplever att de blivit utsatta för mobbning inom sin förening. Samtidigt råder det en stor tystnadskultur där 10 procent inte ens vågat berättat för en vuxen att de blivit utsatta för kränkningar. 

Samtidigt har de tuffa ekonomiska läget skakat om familjer och förra året kom det ut rapporter om att omkring 100 000 barn kan få sina idrottsaktiviteter bortprioriterade på grund av ekonomiska skäl. Situationen har också gjort att allt fler föreningar tvingats omprioritera och dra ner på sin verksamhet. Dock är detta  bara ett fåtal av de problem som idrottens värld står inför. 

 

Under ett decennium har Sports Heart delat ut hundratals stipendieplatser till behövande och samlat in hundratusentals kronor som gått till alla barns rött till idrott och hälsa. Lägren har välkomnat tusentals barn till en inkluderande idrottsmiljö och utbildat hundratals ledare i socialt ledarskap. Samtidigt har hundratals ledare utbildats i socialt ledarskap genom modern idrottspsykologisk forskning.  Ett ledarskap där varje individ ses för vilka de är vilket skapar en miljö som främjar individens utveckling.

Sports Heart Camp är en av Sveriges mest besökta idrottsläger med tusentals deltagare som har besökt lägren genom åren. Sports Hearts arbete har regelbundet blivit uppmärksammat i riksmedia. Campen engagerar allt från föräldrar som väljer att stötta arbetet genom att vara volontärer till de största idrottsprofilerna som kommer och besöker barnen årligen.

Sports Heart viktiga arbete bidrar till en hälsosam livsstil för barn och ungdomar att följa in i vuxenlivet!  Alla intäkter från eventet går oavkortat till Sports Hearts arbete för alla barns rätt till idrott och hälsa. Var med och stöd arbetet du också!

About

Möt Jan Eliasson

DSC06958.jpg

Jan Eliasson är före detta ordförande i FN:s generalförsamling, vice generalsekreterare för FN och utrikesminister. 

Jan Eliasson är mannen som mött de största ledarna i världen. Allt från fd presidenten Barack Obama till Kung Carl XVI Gustaf och tidigare statsminister Göran Persson. Han har medlat i konflikter världen över och fått stora ledare att tänka om. Med uppdraget att skapa fred på jorden har Jan stor erfarenhet från olika typer av ledarskap. Han har sett allt från de allra effektivaste till de mest problematiska ledarskapen och nu tar han med sina kunskaper till årets ledarskaps föreläsning. 

Vad innebär det att vara en framgångsrik ledare och hur gör man för att bäst leda sitt team till framgång? Hur löser han de svåraste konflikterna och för en bra kommunikation med sin omgivning?

 

Jan Eliasson är flerfaldigt prisbelönt med utmärkelser från världen över bland annat från Sveriges och Italiens regering.   Med sitt livslånga engagemang och erfarenheter som bland annat utrikesminister, diplomat, vice generalsekreterare och ordförande för FN's generalförsamling är han en av världens mest kända svenskar. 

Den 22:a mars kommer Jan tillsammans med Charbel Gabro att dela med sig av sina erfarenheter kring ledarskap och avslöjar hemligheterna bakom de bästa ledarna. 

About

Möt Charbel Gabro

Charbel Gabro är en flerfaldig prisbelönt talare som tagit emot priser som Narrenpriset 2018 och Årets Talare 2019.

Charbel Gabro är den flerfaldigt prisbelönte talaren som älskar att beröra. Med en sällsynt närvaro griper Charbel tag i frågor om ledarskap, mångfald och inkludering.  Han tar  avstamp i forskningen och inte minst i sina egna erfarenheter som flykting.

Charbel är inte rädd för att ifrågasätta och skaka om, allvar blandas med skratt och du får garanterat vara med på en resa som inte kommer att lämna dig oberörd. 

Han besvarar frågor som: Hur skapar man en inkluderande miljö som bidrar till trygghet och får anställda att känna sig delaktiga? Hur motiverar man anställda och maximerar de kunskaperna och erfarenheter ens team besitter?

Charbel Gabros stora hjärta och engagemang har många gånger lyfts fram i media. Bland en rad priser som Charbel vunnit sticker priset som årets talare ut. Ett pris som han vann år 2019.

Den 22:a mars kommer Charbel tillsammans med Jan Eliasson att dela med sig av sina erfarenheter kring ledarskap och avslöjar hemligheterna bakom de bästa ledarna. 

DSC07006-2.jpeg

HÄR  ÄR DEN OVÄRDERLIGA INFORMATIONEN SOM DU KOMMER ATT FÅ TA DEL AV UNDER ÅRETS HETASTE LEDARSKAPS EVENT

Hur motiverar man anställda och maximerar de kunskaperna och erfarenheter ens team besitter?

De anställdas arbete utgår från dig som chef. Hur är du, hur rekryterar du och på vilket sätt reflekterar du över dina medarbetare? Jan och Charbel kommer att dela med sig av hur du skapar en förståelse över de anställda och bäst lyfter fram individens styrkor och erfarenheter.  Upptäcker vad som funkar för dem, motiverar och maximerar deras kunskaper. 

Hur du skapar en inkluderande arbetsmiljö som främjar välmående och kreativitet?

Grunden i ett effektivt ledarskap är att främja välmående och skapa en omgivning av tillit och respekt.  Jan och Charbel kommer lyfta fram vikten av en inkluderande miljö och förklara hur du bäst ser individen för vilka de är. Förklara hur du skapar trygghet och bäst skapar en förståelse över de anställda och deras behov. En miljö som främjar välmående och kreativitet.

Hur du minimerar konflikter och hanterar situationen innan de får allvarliga konsekvenser?

I dagens samhälle med krig, sjukdom och en allt tuffare ekonomisk situation som sprids över världen testas ditt ledarskap. Här får du verktygen att klara din roll i med som motgång. Jan och Charbel förmedlar hur du förbättrar kommunikation på arbetsplatsen och minimerar konflikter. Men också hur du bäst hanterar dessa och förhindrar att de får allvarliga konsekvenser.

Vad innebär det att vara en framgångsrik ledare och hur leder man bäst sitt team till framgång? 

Ett bra ledarskap är viktigt för att skapa ett framgångsrikt och produktivt team som jobbar tillsammans för att nå de uppsatta målen. Jan och Charbel kommer att avslöja hemligheterna bakom de mest framgångsrika ledare. Allt ifrån hur gör arbetet meningsfullt till hur du ökar produktiviteten hos anställda, ser individens styrkor och delegerar ansvaret till de som är bäst på arbetet.

Här är fyra anledningar till ett bra ledarskap, fördelarna som lyfter arbetsplatsen och riskerna som förstör den!

Förbättrad kommunikation som förhindrar konflikter och förbättrar samarbetet 

Kommunikationen på en arbetsplats är en av grundpelarna för att skapa den ideala arbetsplatsen där mål uppnås och anställda trivs. En bra kommunikation från chefen kommer leda till att anställda får det lättare att utföra sitt arbete. Färre konflikter uppstår när kommunikationen förbättras eftersom det blir mindre rum för missförstånd. Samtidigt bidrar det också till att misstag minskar eftersom uppdrag blir tydligare.

Ökad motivation som maximerar anställdas kunskaper och erfarenheter

Ett bra ledarskap gör att de anställda känner sig delaktiga och att de blir mer engagerade i sitt arbete. Arbetsmoralen höjs och anställda blir mer produktiva. Ledarskapet är också avgörande när det gäller teamets framgång för att anställdas styrkor och erfarenheter ska kunna maximeras. Risken är annars att individens styrkor inte utnyttjas och att anställda inte känner sig delaktiga i arbetet

En bättre arbetsmiljö som skapar trygghet och engagerar anställda

Ett bra ledarskap bidrar till en tryggare arbetsplats vilket främjar välmående och stärker arbetsmoralen bland anställda. Ett positivt arbetsklimat kommer att skapa en bra kultur på arbetsplatsen med bra värderingar och tydliga mål. Detta kommer i sin tur göra det möjligt att behålla talanger och attrahera nya. Ett dåligt ledarskap riskerar att skapa otrygghet som påverkar anställdas välmående negativt och skadar företagets rykte. 

Ökad engagemang och målmedvetenhet som bidrar till att resultat uppnås

Att nå det uppsatta resultaten handlar om att ha engagerade och målmedvetna anställda. Allt går tillbaka till dig som ledare och klimatet du skapar på arbetsplatsen. Ett bra ledarskap involverar anställda i processen och gör det till ett gemensamt arbete att uppnå målen. Detta bidrar till ett ökat engagemang bland det anställda och förhindrar att bördan läggs helt på anställda eller att det inte finns tydliga mål att jobba efter. 

Ta nästa steg i din karriär och bli en framtidens ledare!

Kunskap

Under eventet kommer du få med dig kunskaper för livet. Jan och Charbel kommer att avslöja hemligheterna bakom de mest framgångsrika ledarna och förklara hur du kan bli en av dem.

Nätverk

Ett bra nätverk är nyckeln till framgång. Att träffa andra ledare kan leda till att nya insikter och kunskaper delas. Det kan också skapa kontakter för livet som leder till lukrativa erbjudanden och nya relationer. . 

Välgörenhet

Alla intäkter från eventet går oavkortat till Sports Hearts arbete för alla barns rätt till idrott och hälsa. Arbetet möjliggör att flera får ta del av idrottens värld. Många pratar om det men få bidrar. Är du med?

Är du kvar?
IN OCH BOKA!!!

DSC07017.jpg
DSC07006-2.jpeg
bottom of page