top of page

Sports Heart

Sports Heart arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar vi till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö. En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och idrottare.

750fc2_c732ba0b895140bea408aea5470ef7d7_mv2.webp

Koncept

Den sociala idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker individens självkänsla. I den sociala idrottsmiljön fortsätter fler med sin idrott och ur ökad bredd följer dessutom större topp.
 
Sports Hearts arbete vilar på modern idrottpsykologisk forskning och syftar till att skapa motivation till en livslång passion för idrott, oavsett om den leder hela vägen till landslagsuppdrag eller stannar vid goda motionsvanor. Vi gör det genom att komplettera de fysiska, tekniska och taktiska aspekterna av idrottande med kunskap om de psykologiska, sociala och emotionella delar individen behöver för att skapa en positiv och uthållig relation till idrotten.

Motivations
modellen

Motivation är vad som redan från födseln driver oss framåt, och den spelar en avgörande roll för skolgång, arbetsliv och – idrott. Genom kännedom om individers motivationsmönster går det att designa miljöer, till exempel träningsgrupper, föreningar eller andra organisationer, på sätt som gör att sannolikheten för goda prestationer ökar.

 
Därför utgår Sports Hearts verksamhet från vad som inom modern idrottspsykologisk forskning kallas "motivationsmodellen". Modellen beskriver hur idrottsmiljön kan utformas för att så många barn och unga som möjligt ska trivas, utvecklas och bygga en livslång passion för idrott. Det betyder också att det är den verksamhetsmodell som genererar flest toppidrottare.

750fc2_82a8a16918bc4bf0bd1adb9ec90ad003_mv2.webp
bottom of page