SportsHeart-Logo-Pos

Network

Bli en del av vår gemenskap

Alla ledare som gått våra utbildingar blir en del av Sports Heart Network där erfarenheter byts och relationer stärks. Via forum och nätverkande håller vi relationer och kunskaper vid liv. Som en del av Sports Heart Network erbjuds du också vidareutbildning och nya utmaningar.