VIktig information inför lägret

registrering

SPORTS CAMP
Söndagen den 30 juli klockan 15.00 hämtar Sports Heart Camps bussar upp vid Cityterminalen intill Centralstationen i Stockholm. Bussen är från Westin Buss och märkt med Sports Heart Camp. Vår personal på plats bär tröjor med Sports Heart. Denna transport gäller för er som går Sports Camp och kryssat för att ni vill åka med oss denna dag. De deltagare som anländer till bussen själva räknar vi med också får åka själva därifrån vid lägrets slut den 4 augusti. Meddela oss annars om de till exempel behöver hjälp med att komma ombord på tåg eller motsvarande.

De delgagare som vid anmälan angett att de tar sig till lägret själva kommer direkt till Ingarö för registrering klockan 16.00 på Brunns skolas innergård utanför sporthallen märkt Skeppet. Vid registreringen ber vi er vårdnadshavare meddela om en vuxen hämtar deltagaren vid lägrets slut på fredagen den 4 augusti eller om deltagaren får lämna lägret själv.

DAY CAMP
Måndagen den 31 juli klockan 08.00 är det registrering för alla deltagare som går Day Camp i Brunn på Ingarö  utanför Ingarö Idrottsplats röda lilla klubbhus belägen vid rondellen intill Cirkle K. Här kommer vår personal att ta emot och visa deltagarna till sina respektive grupper. Hjälp ditt barn till sin gruppledare så att de prickar av att de är på plats. Då barnet fått sin grupp är det viktigt att de sedan stannar med gruppen då det kommer att vara mycket folk på plats. Så snart alla i gruppen kommit och den är komplett kommer gruppen tillsammans att gå ner till idrottsplatsen för invigningen innan träningen börjar direkt efter invigningen avslutats. Om du som vårdnadshavare har något som är viktigt för gruppledaren att känna till om ditt barn är det bra att du berätta det i samband med registreraingen. Är det något speciellt kopplat till sjukdom eller medicinering finns även vår sjuksköterska på plats för att prata direkt med er.
 

Invigning

Invigningen måndagen den 31 juli börjar klockan 09.00 och pågår en knapp timme. Självklart är alla föräldrar hjärtligt välkomna att vara med och lyssna, men tänk på att låta barnen vara med sina nya grupper så att ingen deltagare försvinner iväg. Något som är viktigt då det kommer att vara mycket folk på plats. Då invigningen avslutats börjar träningen på Ingarö för alla deltagare som valt fotboll, e-sport, innebandy, friidrott och mountainbike. För de deltagare som valt ishockey, handboll och dans går bussar till Gustavsberg. Även deltagarna på show åker med samma buss, men blir avsläppta på Lemshaga Akademi där de kommer att vara i musikladan en stor del av veckan.
 

LäMning och Hämtning under veckan för Day Camp

MÅNDAG
Måndagen den 31 juli avslutas dagen klockan 15.00. Vid Ingarö idrotssplats klubbhus i Brunn hämtas deltagarna på fotboll, e-sport, friidrott och mountainbike. Delgagarna på innebandy hämtas i Brunns skolas sporthall Skeppet på Ingarö. I Gustavsberg hämtas deltagarna i ishockey utanför Ekvallens ishall medan delgarna i handboll, dans och show hämtas i handbollshallen intill Ekvallens ishall.

TISDAG TILL OCH MED TORSDAG
Tisdagen den 1 augusti fram till och med torsdagen den 3 augusti  börjar klockan 09.00 då deltagarna lämnas på motsvarande platser där de hämtats under måndagen. Deltagarna slutar klockan 15.00 då hämtningen också är på motsvarande platser som under måndagen. Undantaget är deltagarna i show som lämnas i musikladan på Lemshaga Akademi på morgonen och hämtas i Gustavsbergs handbollshall på eftermiddagen.

FREDAG
Delgarna lämnas som vanligt fredagen den 4 augusti klockan 09.00 på samma ställe som övriga dagar. Samtliga delgagare oavsett idrott hämtas däremot på Ingarö idrottsplats efter avslutningen klockan 14.00.
 

Avslutning

Fredagen den 4 augusti börjar avslutningen klockan 13.00 och är klar klockan 14.00 då samtliga delgarer hämtas på Ingarö Idrottsplats. De vårdnadshavare som vill komma ner och titta är hjärtligt välkomna, men låt barnen vara kvar i sina grupper fram till allt är slut.

SPORTS CAMP
Samtliga deltagare på Sports Camp som vid anmälan uppgett att de tar sig från lägret själva är klara på Ingarö  klockan 14.00. För de delgare som vid anmälan uppgett att de ska med bussen tillbaka till Stockholm kommer den att vara framme vid Cityterminalen intill Centralstationen klockan 15.00. 

De deltagare som anlänt  själva på söndagen räknar vi med också får åka själva. Meddela oss annars om deltagaren till exempel behöver hjälp vid Cityterminalen med att komma ombord på tåg eller motsvarande.

DAY CAMP
Då avslutningen är slut  prickar ni som vårdnadshavare av deltagarna hos deras ansvarige gruppledare. Vi räknar med att samtliga delgare på Day Camp blir hämtade av en vuxen. Om de får gå själva behöver ni meddela barnets gruppledare detta.